Onderstaande gegevens zijn een beetje overal verzameld. Sommige zijn  misschien niet juist maar toch vind ik zo een overzicht

  interessant...

 

 

        

 

 

+/-50

Aanleg v d Romeinse heerbaan Bavai-Kester-Asse

 

+/-360

         Salische Franken veroveren Asse en vestigen zich langs en rond de heirbaan tot ongeveer aan de taalgrens. 

 

870-880

         Odelhard, gouwgraaf, v. v heilige Berlindis, kan Asse niet verdedigen tegen de Noormannen; Humberch (bij Ukkel?) wel

Ukkel wordt de zetel v h graafschap in west-Brabant

 

877

         (9 juli) Keizer Karel de Kale schenkt Liniacum (Lennik) in het graafschap "Bracbantense" aan de abdij v Nijvel

 

897

         (26 juli) Zwentibold, koning v Lotharingen, schekt de "Villa Liniaca" aan de kerk v Nijvel

 

977

         Brussel wordt de hoofdplaats v h graafschap I p v Ukkel

 

978

         (27 juli) Keizer Otto II verleent Adalberina, abdis v Nijvel, het recht om te Lennik een markt op te richten

 

1120

         Burchard, bisschop v Kamerijk, die zich het "altare de Liniaco prope Brussellam, had toegeeigend,

schenkt dit terug aan Nijvel

 

1126

         (28 februari) Oda, abdis v Nijvel, bevestigt aan de congregatie v haar abdij de eigendom v de Liniacensis ecclesia"

 

1128

         Stichting norbertijnerabdij in Grimbergen

 

1142

         Ransbeekse oorlog. De hertog bevecht de Berthouts die in het land v Grimbergen sinds eeuwen heersen

 

1159

         Hertog Godfried II veroveri de borcht (Grimbergen-Vilvoorde) en maakt hem met de grond gelijk.

Einde v d grote macht v d Grimbergse Berthouts

 

1172

Berthout (een "Berthout" v Lennik) richt roversnest op in Bree-Eik om handelslui tussen Lennik en Nijvel uit te schudden

 

1227

         Land van Grimbergen krijgt een keure

 

+/-1230

         De parochies Sint-Kwinten en Sint-Maarten v Lennik worden gescheiden, de schepenbank blijft evenwel ŽŽn

 

1236

         Oprichting v h Land v Gaasbeek door Hendrik II, hertog v Brabant (Gaasbeek was militair beter geschikt dan Lennik)

 

1240

         Rond deze tijd wordt de burcht van Gaasbeek gebouwd door Godfried van Leuven

 

1246

         Het oudste schepenzegel v Lennik: "S. Scabinorum de Leniaco"

 

1252

         Eieren konden koken in het zand

 

1250

         Land van Gaasbeek krijgt een vrijheidskeure

 

1267

         Margaretha van Constantinopel verheft het dorp Oostende tot stad

 

1284

         Land van Gaasbeek krijgt een landskeure v Hendrik v Leuven

 

1288

         Willem van Pipenpoy baljuw, voert de "Gaasbeekenaren" aan in de slag van Woeringen

 

1297

         (25 januari) Andreas de Liniaco schenkt goederen aan h Sint-Janshospitaal te Brussel.Getuigen waren de

"scabini synodales de Liniaco Sancti Quintini": Johannes de Waienberghe en Franco Voudra

 

Voor 1300

         regelmatig pestepidemies

 

1302

         Guldensporenslag te Kortrijk - Heer van Wemmel sneuvelt bij de leliaarts

 

1303

         Rijn, Donau, Loire, Seine drogen uit

 

1329

         Ammanie van Brussel krijgt een keure

 

1333

         Slag van ten Nelleken: Brabant verslaat Lodewijk van Nevers met de Vlaanderaars

 

1335

         (2 januari) Een akkoord inzake jurisdictie komt tot stand tussen de Heer v Hoorn en v Gaasbeek enerzijds

en Diederik v Walcourt, Heer v Aa en Lennik anderzijds

 

1339

         Plundering van Lennik door Lodewijk van Nevers;

 

1348

         grote pestepidemie

 

1349

         grote pestepidemie

 

1350

         Lennik wordt een belangrijk centrum v pottenbakkerij

 

1356

         Evrard 'T Serclaes verdrijft het Vlaamse leger van Lodewijk van Male uit Brussel

 

1369-70

         Rond 1370 werd de jodenbuurt ontvolkt (de joden werden eruit verdreven) nadat een jood een ciborie

            met 16 geconsacreerde hosties gestolen zou hebben, een vermeende heiligschennis waarvoor zijn geloofsgenoten

            moesten boeten door uitdrijving. In feite had hertog Wenceslas belangrijke schulden bij de joden en zocht hij een

            alibi om ze kwijt te raken. De goederen van de joden werden onteigend en verbeurd verklaard. Dit maakte het de

            adel mogelijk om in deze wijk nieuwe gebouwen op te trekken. EŽn van deze gebouwen is het Ravensteen dat in

            feite slechts een restant is van het Hof van Arenberg. Vanaf de balustrade ziet men de Terarkenstraat waar de

            Bourgondische adel zijn paleizen bouwde.

 

1371

         Willem van Abcoude (heer v. Gaasbeek) vergezelt hertog Wenceslas met 45 man naar slag bij BŠsweiler

Wouter Pipenpoy, schepen, broer v Gijsbrecht, sterft aan de gevolgen van de slag van Basweiler

Lennik levert een grote bijdrage aan de vrijkoop van de gevangenen.

 

1381

         Gaasbeek wordt afzonderlijke parochie

 

1387-88

         moord op Evrard 'T Serclaes te Kwadewegen - Brusselaars belegeren en verwoesten het slot

 

1393

         hondsdagen, de vogels vallen langs alle kanten dood

 

1396

         rond deze tijd wordt Gillis van Overstraeten geboren in Sint-Martens-Lennik

 

1411

         de stad Oostende herbouwt haar openbare gebouwen op een minder door de zee bedreigde plaats

 

1425

         stichting universiteit te Leuven als studium generale op aanvraag van hertog Jan IV door paus Martinus V

 

1426

         grote pestepidemie

 

1430

         pestepidemie - begin Bourgondische periode Jacob van Abcoude wordt drossaard

 

1443

         Brugse Vrije geeft Oostende toelating om een havengeul te graven

 

1445

grote brand vernielt de ganse dorpskom te Lennik

 

1452

         Filips van Hoorn met grote plechtigheid ridder geslegen voor wapenfeiten in slag bij Oudenaarde tegen Gentenaars

 

(14 juli)

  Ambrosius de Dynter sticht de kapelanie "ten Broeck" te Lennik

 

1460

         de familie Pipenpoy verwerft grote bezittingen te Sint-Martens-Lennik, o. m. te Bossuyt met het Waterhof

 

1481

         Frederik van Hoorn met volk uit Land van Gaasbeek ten strijde tegen Willem van der Mark,

  graaf van Luxemburg, "het everzwijn van de Ardennen"; deze wordt gevangen genomen.

 

1482

         einde Bourgondische periode

 

1489

         eerste beleg van Oostende door Maximiliaan van Oostenrijk

 

1494

         Lennik kan zijn schulden aan Maximiliaan van Oostenrijk niet betalen

 

1495

         Venerische ziekten

 

1500

geboorte van keizer Karel, zoon van Filips de Schone, in Gent. Geboorte v Andreas Coels te Lennik, later proost v Affligem

Omstreeks deze tijd voorouders bekend te Lennik: Henrick Sterckx, zijn vader Peeter en grootvader Joes Sterckx

  en Jan de Schrijver en zoon Gielis evenals Jan v Caulaert ;

  te Groot-Bijgaarden: Willem Verheyl(l)eweghe(n) en te Grimbergen: Jan Palstermans

Zij zijn gekend door hun meiseniersbrieven .

 

1502

         Oostende en omliggende staat blank (tot Brugge)

 

1507

         geboorte van hertog van Alva

 

1514

(30 november) geboorte v d humanist Andreas Maes, later Masius, op hof te "Tiendeschuur" te Godveerdegem (Schepdaal)

 

1515

         regering van keizer Karel

 

1520

         Luther ketter verklaard - toppunt van welvaart in de Nederlanden

Het benoemingsrecht v d pastoor v Sint-Martens-Lennik gaat over v d abdij v Nijvel naar die v Coudenberg te Brussel

 

1527

geboorte van Filips II

 

1528

         geboorte Pieter Breughel de Oude

 

1531

         Karel stelt zijn zuster, Maria van Hongarije, aan als landvoogdes der Nederlanden

 

1533

         Masius krijgt de titel Magister Artium te Leuven

23-06-1533: Gielis de Scrijver, v. v Cathelijne, meisenierSamen met zijn bb. Jan, Peeter en Nicolaed

met als stravers Jan de Scrijvere en Henrik Goessens

 

1534

Cornelia van Overstraeten, dochter van Gillis Junioren zus van Aert, huwt Jan Pipenpoy, heer van Sint-Martens-Lennik

 

1536

         William Tyndale: eerste bijbelvertaler, in Engels uit Grieks en Hebreeuws, wordt in Vilvoorde terechtgesteld 

als ketter; alle bijbelvertalingen steunen op zijn werk - Calvijn publiceert "Christianae religionis Institutio"

 

1537

         pest in Wemmel

 

1540

         Karel V straft Gent dat 40.000 gulden weigert te betalen - paus Paulus III erkent de Spaanse "Societas Jesu"

 

1541

         Mercator vervaardigt wereldbol - jaar ervoor publiceert hij een kaart van Vlaanderen

 

1543

         Vesalius publiceert "De humani corporis fabrica libri septem"

 

1545

          Trente - uitvoering der "Plakaten" - "Pragmatieke sanctie": "Nederlanden ŽŽn en ondeelbaar"!

  (20-04-1554) Cathelijne Scrijvers wordt meisenier met als stravers Jan en Joes De Schrijver

 

1550

         Plantijn vestigt zich als drukker te Antwerpen

Te Groot Bijgaarden: Jan Palstermans en Cathelijne Verheyleweghe krijgen een zoon Jan

 

1553

         de tercios, Spaanse nationale troepen, komen aan in de Nederlanden

 

1554

         uit holle bollen geblazen glas worden "ruiten" gesneden voor minimum afval - "Cruydeboeck" van Dodoens

 

1555

         Leuven: "Practycke ende handboek in criminele zaken" door joos de Damhouder:

leiddraad voor inquisitie en foltering;  regeringswissel keizer Karel-Filips II

 

1556

         rampzalige winter

 

1557

         Jan v Caulaert,vader v Jan en grootvader van Maximiliaen, leeft nog in Lennik

 

1558

         Graaf Lamoraal van Egmond zegeviert in de slag van Grevelingen

 

1559

         "Goede Manierlijke Seden" van Erasmus verschijnt; Margaretha van Parma, natuurlijke dochter van Karel V  en

  Jeanne van der Genst, wordt landvoogdes; Granvelle, aartsbisschop van Mechelen zet zich in tegen de protestanten

Granvelle is eveneens abt v Affligem. Jeanne v d Genst is een meisje v Oudenaarde.

 

1560

         de tercios, Spaanse nationale troepen, gaan vertrekken uit de Nederlanden na veel aandringen van Egmond

geboortejaar van Pieter T'Jonck?

 

1561

         Tercios weg; Egmond heeft het aan de stok met Granvelle  - opening van kanaal van Willebroek

 

1563

         Pieter Breugel schildert de "Toren van Babel"

 

1564

Granvelle teruggeroepen naar Spanje door Filips II; Jan v Caulaert moet overleden zijn ; er is een zoon v hem, eveneens Jan

 

1565

         Lamoraal van Egmond vertoeft op het kasteel van Gaasbeek - verzwaring der plakkaten

 

1566

         "Kleine ijstijd", hongerjaar,beeldstorm te Steenvoorde; Lamoraal van Egmond vertoeft op kasteel van Gaasbeek

Alva met 10.000 soldaten naae Nederlanden; "Raad van Beroerten" - begin 80-jarige oorlog

 

1567

         Lamoraal van Egmond vertoeft op het kasteel van Gaasbeek tot zijn gevangenneming (8 sept)

 

1568

         beeldenstorm (o.a. Gaasbeek, St. M. Lennik), pest, kleine ijstijd - geboorte van aartshertogin Isabella.

Lamoraal van Egmond onthoofd op 5 juni - de tachtigjarige oorlog (Spanje tegen Nederlanden) begint.

77 parochies v d dekenij Halle, met deze v Lennik, gaan v h bisdom Kamerijk over naar h bisdom Mechelen,

dekenij Sint-Pieters-Leeuw

 

1569

         overlijden Pieter Breughel

 

1570

         op vele plaatsen in de Lage Landen grote overstromingen

 

1575

         beeldstormers branden de kerk af in Wemmel

op 13-07-1575 te Groot-Bijgaarden: Cathelijne Verheyleweghe meisener "absent sijnde ende cranck te bedde ligghende"

           met als stravers Philips Ophalffens, zn. v Michiel & Willem Weyns

 

1576

         hongerjaar - "Pacificatie van Gent": Zuidelijke Nederlanden (behalve Luxemburg) willen Spanje verdrijven

tegen het jaareinde Spaanse Furie in Antwerpen

 

+/-1580

         eerste georganiseerd openbaar onderwijs te Lennik

 

1582

         Ninove, Liedekerke, Gaasbeek vallen in handen van FarnŹse;

Overlijden van Alva - invoering van Gregoriaanse kalender

 

1584

         Oostende, in door Spanje bezet gebied, kiest de kant der Vereenigde Provinci‘n

 

1585

val van Antwerpen - scheiding tussen Noord en Zuid; Jan v Cauwelaert is gehuwd met Anne v d Kelen en heeft een zoon, Maximiliaen

 

1587

         de zee dringt door de kaal gehakte duinen door tot Leffinge - Oostende ligt op een eiland

 

1589

         Graaf van Nassau, zoon van Willem van Oranje, wordt bevelhebber der Staatse troepen

 

1590

         begin heropbouw Sint-Servaaskerk in Wemmel

 

1593

         protestanten branden de kerk van Gaasbeek af; beeldenstorm in land v Gaasbeek tot 1599

 

1596

         pest; Cathelijne Schrijvers (de Schrijver) is gehuwd met Maximiliaen v Cauwelaert

 

1597

         pest

 

1598

         pestepidemie - aartsherog Albrecht wordt landvoogd der Zuidelijke Nederlanden - overlijden van Filips II

 

1599

         pest - beeldenstorm in St.-Kw.-Lennik

 

1600

         souvereniteit over Zuidelijke Nederlanden naar Albrecht en Isabella - pest - heel strenge winter

Staatsen winnen slag bij Nieuwpoort (gedeeltelijk te Leffinge) - Geboortejaar van Huybrecht T'Jonck?

 

1601

         pest - Oostende wordt belegerd

 

1602

         pest - aardbeving in de Nederlanden

 

1603

         einde pestepidemie

 

1604

         val van Oostende

 

1606

         heksenjacht, talrijke terechtstellingen - ŽŽn kind op twee krijgt overlevingskans in de zuidelijke Nederlanden -

Rubens begint te schilderen

 

1607

heel strenge winter

 

1608

         heel strenge winter

 

1609

         oorlogen, overstromingen

 

1610

         er is een Aert v Cauwelaert, zoon v Maximiliaen, te Lennik

Maximiliaen, samen met zonen Aert en Jan:  meisenier op 16/10/1610, stravers: Peeter & Jan v d Kelen

 

1613

         sprinkhaanplaag

 

1615

         droogte, hongersnood, pest

 

1616

         droogte, hongersnood, pest ; Maria Cools (vr. v Aert v Cauwelaert)

 

1617

         pest in Antwerpen, Edingen, Rijsel, Douai (700 slachtoffers) - droogte, hongersnood

 

1620

         Huybrecht T'Jonck(fis Pieter) wordt poorter van het Brugse Vrije

 

1621

overlijden van aartshertog Albrecht - begin economische en culturele bloei - basiliek Scherpenheuvel -

Geboorte van Caerel T'Jonck(fis Huybrecht) - kerk in Wemmel heropgebouwd

 

1627

         Oostende en Duinkerke doen aan kaapvaart

 

1629

         Oostendse kaperJacob Besage doodt in zeegevecht Hollandse kaper Piet Hein - verbond Holland-Frankrijk

19 Oostendse en Duinkerkse kapers maken 29 Hollandse graanschepen buit; Grote kapersrijkdom in Oostende

Frans leger van 40.000 man dat moest afrekenen met Oostende wordt ziek : nog 6.000 over: feest gaat niet door

 

1633

         zuidelijke Nederlanden terug onder Spaanse kroon - dood van Isabella  - einde economische en culturele bloei

 

1635

         begin van een pestperiode

 

1636

         geboorte van Joannes Vander Linden

 

1637

         einde van een pestperiode - geboorte van Judocus Van den Broeck(fis Joannes)

 

1640

         einde Rubensperiode - Duinkerken, Veurne en Brugge graven kanaal van Passendaele

 

1643

         geboorte van Hubertus T'Jonck te Sint-Michiels

 

1646

         58 dagen afmattende warmte

 

1648

         einde van de tachtigjarige oorlog - scheiding der Nederlanden - Mazarin lukt niet in de inname van Oostende

 

1653

         geboorte van Martina Hellinckx

 

1654

         Perina Busschop (vr. v. Huybrecht T'Jonck) overlijdt te Ruddervoorde

 

1658

         Huybrecht T'Jonck sterft te Ruddervoorde

 

1660

         huwelijk van Philippus (fis Maximiliaan)  (de) Peene (Dupeene) met Jacoba Mahieu

 

1667

         pestepidemie - aartsherog Albrecht wordt landvoogd der Zuidelijke Nederlanden - overlijden van Filips II

Lodewijk XIV vzlt de zuidelijke Nederlanden binnen maar moet wijken

 

1669

         huwelijk van Hubertus T'Jonck met Anna Bouts(en) te Leffinge

 

1672

         overlijden van Joannes Vander Linden - Lodewijk XIV tracht weer de Zuidelijke Nederlanden in te nemen

 

1677

         geboorte van Catharina Van Meulhem - slag aan de Peene: verlies van Frans Vlaanderen

 

1681

         huwelijk van Judocus Van den Broeck met Martina Hellinckx te Wemmel

 

1683

         geboorte van Guillelmus Van den Broeck

 

1684

         Fransen steken het vuur aan het kasteel van Gaasbeek; zij legeren in en rondom Lennik, verwoesten de streek

 

1688

         de processies van Sint-Kwintens-Lennik en Gooik ontmoeten elkaar aan de parochiegrens;

een gevecht ontstaat en er vallen verschillende doden: oorsprong van de naam "Barbaren" voor de "Windheren"

 

1689

         Wemmel wordt voortdurend geplunderd door Franse bezetter ( tpt 1695 )

 

1690

         Frans leger en aangevallen Hollands leger beurtelings in de streek van Lennik

 

1691

         Fransen verbranden groot deel van kasteel van Gaasbeek

 

1692

         overlijden van Judocus Van den Broeck

 

1695

         bombardement van Brussel door Franse leger; het centrum wordt plat gelegd; kasteel van Gaasbeek beschoten

 

1687

         vrede van Rijswijk stelt voorlopig einde aan Franse expansiedrang

 

1700

         Guilliam en Jan De Munck worden meisenier

 

1702

         Hoofd-en Haardtelling: het platteland rond Brussel moest de Fransen 1.200 Gulden opleveren

  (Spaanse successieoorlog 1701-1713/1714)

 

1705

         geboordte van Catharina Van Bever

 

1708

         regen gans de zomer; oogst rot op de velden

 

1709

         venerische ziekten - januari uitzonderlijk koud in gans Europa

 

1710

         huwelijk van Guillelmus Van den Broeck met  Catharina Van Meulhem

en van Maximiliaan Peene(fis Philippus) met Anna Maria Tonneel

 

1713

         Verdrag van Utrecht - Oostenrijkse Nederlanden:

de zuidelijke provincies worden overgedragen aan de Habsburgers

 

1714

         overlijden van Hubertus T'Jonck te Slype

 

1718

         de rivieren drogen uit, ŽŽn regen in 9 maand

           negen Vlaamse schepen lukken dit jaar en het volgend jaar in behouden vaart naar Indi‘ en terug

 

1719

         overlijden van Anna Bouts(en) te Leffinge

 

1720

         Keizerlijke en Koninklijke Indische Compagnie ( Oostendse Compagnie) - einde kaapvaart

 

1728

         Joannes Baptist Peene geboren te Staden

 

1729

         geboorte van Maria Dekeyser te Vladslo

 

1711

         geboorte van Carolus Van den Broeck

 

1731

         overlijden van Maximiliaan (fs Philippi) Peene te Staden

 

1734

         Isabella GermonprŽ wordt geboren te Wilskerke

 

1735

         overlijden van Guillelmus Van den Broeck

 

1736

         Guillielmus Jacobus T'Jonck wordt geboren te Wilskerke

 

1737

         overlijden van Catharina Van Meulhem

 

1739

         overlijden van  Anna Maria Tonneel (vr v Maximiliaan (fs Philippi) Peene) te Staden

 

1740

         drie maand vorst veroorzaakt veel sterfte - overlijden van Martina Hellinckx (5 februari)

 

1741

         Catharina Van Bever wordt Meisenier

 

1743

         Joannes Franciscus Van den Broeck Sr wordt geboren te Wemmel

 

1744

         bezet door de Fransen

 

1745

         bezet door de Fransen - zij nemen na een beleg Oostende in

 

1746

         bezet door de Fransen

 

1747

         bezet door de Fransen - Hoofd-en Haardtelling

het platteland rond Brussel moest de Fransen 2.000 Gulden opleveren 

 

1748

         bezet door de Fransen

 

1751

Maria Vander Linden wordt geboren te Beigem

 

1761

         huwelijk van Joannes baptist Peene met Maria Dekeyser te Koekelaere

 

1762

         Victoria Constantia Scheemaeker geboren te Middelkerke

 

1764

         Philippe Jacob Peene geboren te Koekelaere -

Guillielmus Jacobus T'Jonck huwt te Wilskerke met Isabella GermonprŽ

 

1765

         Henricus Josephus T'Jonck wordt geboren te Wilskerke - overlijden van Carolus Van den Broeck

 

1770

         overlijden van Anna Maria Tonneel (Maximiliaan (fs Philippi) Peene)

 

1773

         versmallen en overwelven van de Zennein Brussel

 

1775

         Joannes Baptist Huysegoms wordt geboren te Wolvertem

 

1777

         Isabella GermonprŽ overlijdt te Wilskerke

 

1784

         Cecilia Dumarey geboren te Westkerke - Joannes Franciscus Sr huwt Maria Vander Linden Te Beigem

 

1785

         overlijden van Maria Dekeyser te Koekelare

 

1787

         Theresia De Wit wordt geboren

 

1789

         Franse revolutie - Brabantse Omwenteling tegen Jozef Ii: gewapende opstand -

overlijden van Joannes baptist Peene te Koekelare

 

1790

         Joannes Franciscus Van den Broeck Jr wordt geboren te Wemmel  -

Brabantse Omwenteling tegen Jozef Ii: gewapende opstand

 

1791

         overlijden van Catharina Van Bever

 

1792

         Lodewijk VI van Frankrijk onthoofd; Op zijn tocht naar Brussel  slaat Franse leger zijn kamp op in Gaasbeek

Oostenrijkers Vluchten

 

1793

         (jaar I van Fransen - inval van de sansculotten te Brussel) Maria Anna Van den Houtte wordt geboren te Hamme

 

1794

         jaar II - begin Napoleontische tijd - einde Oostenrijkse Nederlanden

 

1795

         inval van de Fransen - annexatie van onze gewesten - Oostendenaars verboden de zee te bekijken

 

1798

         boerenkrijg

 

1809

         Charles Louis T'Jonck wordt geboren te Wilskerke

 

1810

         uitbouw van Fort Napoleon (zal 2 jaar duren)

 

1811

         huwelijk van Philippe Jacob Peene met Cecilia Dumarey te Westkerke

 

1813

         Anne Therese Van Damme owordt geboren te Westkerkekerke

 

1814

         einde Napoleontische tijd

 

1815

         begin  Verenigde Nederlanden - Joannes Franciscus Peene geboren te Gistel

 

1817

         overlijden van Maria Vander Linden

 

1820

         Josephus Franciscus Van den Broeck geboren te Wemmel, Rosalie Vaneesen te Leffinge,

  Philippe Jacob Peene overleden te Gistel

 

1823

         Joanna Maria Elisabeth Huysegoms wordt geboren te Meuzegem

 

1824

         Pieter Jacobus Hoorelbeke wordt geboren

 

1825

         Guillielmus Jacobus T'Jonck overlijdt te Wilskerke

 

1826

         Jozef De Munck wordt geboren te Eizeringen

 

1829

         Marie Louise Wallaeys(Pieter Jacobus Hoorelbeke) wordt geboren

 

1830

         einde  Verenigde Nederlanden - begin Belgi‘

 

1831

         Henricus Josephus T'Jonck overlijdt te Wilskerke - Oostende koninklijke residentie

 

1833

         cholera-epidemie

 

1837

         Victoria Constantia Scheemaeker overleden te Wilskerke

 

1839

         Franciscus Van den Notelaer wordt geboren in Leuven

 

1841

         Joannes Franciscus Van den Broeck Jr overlijdt te Wemmel

 

1842

         de kerk van Eizeringen wordt gebouwd

 

1846

         hongerjaar

 

1849

         cholera-epidemie

 

1850

         Josephus Franciscus Van den Broeck huwt te Asse Joanna Maria Elisabeth Huysegoms

 

1851

         de jongensschool van Eizeringen wordt gebouwd

 

1854

         Cholera-epidemie

 

1855

         (Judocus) Josse Van den Broeck wordt geboren te Walfergem

 

1856

         August Leopold T'Jonck wordt geboren te Leffinge

 

1857

         Catherina Philomena De Ridder geboren te Laken, Joseph Louis Peene te Leffinge,

Charles Louis T'Jonck (Anne Therese Van Damme) sterft te Wilskerke

 

1859

         cholera-epidemie - Paulina Justina Horelbeke wordt geboren te Leffinge -

Maria Anna Van den Houtte overlijdt te Wemmel

 

1864

         Euphrasie Sophie Van Leenhove wordt geboren te Schore

 

1866

         cholera-epidemie

 

1867

         volkstelling - Cecilia Dumarey overlijdt te Gistel

 

1870

         Josephus Franciscus Van den Broeck overlijdt te Wemmel

 

1874

         Maria Philomena De Munck wordt geboren te Eizeringen

 

1875

         Maria Theresia Heymans overlijdt te Eizeringen

 

1877

         Pieter Frans Van den Notelaer wordt geboren te Tremelo

 

1884

         sociale onlusten in Belgi‘ - de conservatieve Katholieken winnen de verkiezingen (Woeste)

 

1886

         hoogtepunt sociale onlusten in Belgi‘ - Joannes Franciscus Peene overlijdt te Leffinge

 

1889

         Anne Therese Van Damme overlijdt te Wilskerke

 

1891

         Rerum novarum

 

1893

         meervoudig stemrecht onder zware druk van stakingen en betogingen - ontstaan van het Daensisme

 

1894

         Rosalie Vaneesen overlijdt te Leffinge

 

1897

         Alice Maria Peene wordt geboren te Leffinge

 

 

        

 

 

 

        

Naar webstek